/Activitati 2012

Activitati 2012

15 decembrie 2012
Are loc festivitatea de sfârşit de an, organizată de membrii Clubului care îşi aniversează ziua de naştere în trimestrul IV şi înmânarea brevetului de membru al „Clubului Amiralilor” domnilor : contraamiral de flotilă Learschi Sorin, contraamiral de flotilă Chiţac Vergil şi contraamiral de
flotilă în retragere Caragea Mircea.

14 decembrie 2012
Membri ai Clubului au fost prezenţi la ceremonia desfăşurată în Portul Militar Constanţa cu prilejul sosirii din misiune a Fregatei „Regele Ferdinand”, după ce a participat, în perioada 1 octombrie – 30 noiembrie, la operaţia Uniunii Europene „ATALANTA” de luptă împotriva pirateriei navale în Golful Aden.

13 decembrie 2012
La căminul militar nr.2 Constanţa are loc întâlnirea anuală a membrilor Asociaţiei „Clubul Amiralilor” cu Şeful Statului Major al Forţelor Navale. Cu acest prilej, muzica militară a Forţelor Navale a prezentat un program de colinde şi muzică adecvată sărbătorilor de iarnă.

1 decembrie 2012
La festivitatea de absolvire a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” şi Scolii de Maiştri Militari a Forţelor Navale ” Amiral Ion Murgescu”, Asociaţia „Clubul Amiralilor” oferă câte o plachetă (în casetă) şefilor de promoţie :
– Aspirant MUŞAT Elena Alexandra;
– Maistru militar clasa a V-a RUSU Ionela.

1 decembrie 2012
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României , Asociaţia „Clubul Amiralilor” a depus coroane de flori la Monumentul Eroilor din primul Război Mondial din Cimitirul Central Constanţa şi la Monumentul Eroilor din centrul municipiului Mangalia.

27 noiembrie 2012
Prin decret prezidenţial se avansează la gradul de contraamiral de flotilă următorii:
– comandor Learschi Sorin – Decret nr.755 / 27 noiembrie 2012;
– comandor Chiţac Vergil – Decret nr. 754 / 27 noiembrie 2012,
şi la gradul de contraamiral de flotilă în retragere pe comandorul în retragere Caragea Mircea
– Decret nr. 745 / 27 noiembrie 2012.

25 octombrie 2012
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României, Asociaţia „Clubul Amiralilor” a depus coroane de flori la Monumentul Eroilor din al doilea Război Mondial din Cimitirul Central Constanţa şi la Monumentul Eroilor din centrul municipiului Mangalia.

15 august 2012
Membrii Asociaţiei „Clubul Amiralilor” au participat la festivitatile prilejuite de sărbătorirea Zilei Marinei Române, care s-au desfăşurat pe faleza din fata Comandamentului Flotei, din Constanţa.

14 august 2012
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române, Asociaţia „Clubul Amiralilor” a depus o coroană de flori la monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza Constanţei.

29 Aprilie 2012
Cu prilejul Zilei naţionale a veteranilor de război, în organizarea comenduirii garnizoanei, în Cimitirul Central Constanţa a avut loc comemorarea eroilor neamului şi omagierea veteranilor de război din județ.
Din partea Clubului, viceamiral Constantin Iordache (r) şi contraamiral Marcel Dragu (r) au depus o coroană de flori la Monumentul dedicat eroilor din cel de al Doilea Război Mondial.
La finalul ceremoniei, cei prezenți a privit defilarea gărzii de onoare a drapelului şi plutoanelor de militari, în acordurile marşului interpretat de Muzica Militară a Forțelor Navale.

28 Aprilie 2012
La sala de şedinţe din Căminul militar nr.2 din Constanţa, are loc adunarea generală a membrilor Clubului Amiralilor. Înainte de a începe şedinţa, se păstrează un moment de reculegere în amintirea celor ce au fost contraamiral George Petre şi viceamiral Ştefan Dinu care au decedat în luna februarie, respectiv martie 2012.
Viceamiralul (r) Constantin Iordache, preşedintele Clubului, prezintă ordinea de zi şi dă citire raportului de activitate pe anul 2011 şi proiectului de program pentru anul 2012. Contraamiralul de flotilă (r) Virgil Dospinescu (vicepreşedinte), prezintă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul precedent şi propunerile de buget pentru anul în curs şi, de asemenea, dă citire raportului întocmit şi certificat de cenzor privind activitatea economico-financiară pe anul 2011.
Se discută documentele prezentate şi se aprobă prin vot planurile şi descărcarea de gestiune a Consiliului Director al Asociației „Clubul Amiralilor” pentru anul 2011.
Sunt dezbătute şi supuse la vot, de asemenea, sugestia unor membri de a se schimba denumirea asociaţiei (implicit a statutului) şi cuantumul cotizaţiei, de a completa programul de activităţi şi de îmbunătățire a site-lui clubului.
S-a mai discutat şi stabilit un colectiv de lucru pentru editarea unei lucrări omagiale dedicate unui alt membru fondator al Clubului. Prin asentimentul majorităţii membrilor față de această propunere, Clubul Amiralilor doreşte a continua să se implice în dedicarea unor lucrări omagiale, aşa cum a mai făcut-o în cazul amiralilor Gheorghe Anghelescu şi Gheorghe Marin.

21 Aprilie 2012
La invitaţia colegială a contraamiralului de flotilă (r) Valentin Botezatu, preşedintele Asociaţiei Absolvenţilor Academiei Navale Mircea cel Bătrân (Alumni ANMB), viceamiralul (r) Constantin Iordache, contraamiral de flotilă (rtg.) Doru Alexandru Ionescu, contraamiral de flotilă (r) Dan Leahu, CLC Șerban Berescu participă la adunarea generală a asociaţiei ai cărei membri sunt.
După adunare, din partea Consiliul director al Alumni ANMB s-a oferit participanţilor câte o cupă cu şampanie cu prilejul aniversării a 5 ani de la înfiinţarea Asociației (17 martie 2007).

21 Aprilie 2012
Membri ai Clubului Amiralilor au participat la ceremonialul desfăşurat cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Batalionului 110 Comunicații şi Informatică, Mamaia-sat.
În numele preşedintelui Clubului, contraamiralul de flotilă (r) Virgil Dospinescu dă citire unui mesaj din partea Clubului şi înmânează diploma aniversară locotenent-colonelului Ionel Ţigănuş, actualul comandant al unităţii sărbătorite.

28 Martie 2012
La solicitarea comandorului Vasile Chirilă, şeful Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale, contraamiralul de flotilă (r) Constantin Pora şi contraamiralul de flotilă (r) Virgil Dospinescu au prezentat în faţa cadrelor unităţii şi a ofiţerilor cursanţi două teme de actualitate: terorismul pe mare şi realizarea securităţii maritime de către forţele navale. Sursa expunerilor celor doi amirali a constituit-o unele teze de doctorat susţinute de ofiţeri din Forţele Navale în anul precedent.

23 Februarie 2012
La invitaţia viceamiralului dr. Aurel Popa, şeful Statului Major al Forţelor Navale, membri ai clubului au participat la festivitatea de decernare a premiilor concursul „Omul Anului 2011 din Forţele Navale„, activitate ce a avut loc la Academia Navală.

17 Ianuarie 2012
La sediul funcţional are loc prezentarea site-lui oficial al Clubului Amiralilor, cu configuraţia initială a acestuia.
Membrii Consiliului Director şi alti membri prezenţi ciocnesc o cupă de şampanie; membrii Clubului au fost informaţi privind deschiderea site-lui şi adresa de acces la acesta.

14 Ianuarie 2012
Membri ai clubului participă la ceremonia desfăşurată la Divizionul 150 Rachete Navale cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea acestuia.