/Activitati 2005

Activitati 2005

29 Octombrie 2005
Membrii Clubului Amiralilor vizitează Centrul de Scafandri.

28 octombrie 2005
La invitaţia domnului contraamiral Gheorghe Marin, Şeful Statului Major al Forţelor Navale, membrii clubului vizitează sediul instituţiei.

20 Octombrie 2005
Consiliul Director se adresează şefului Statului Major General, dl. general Eugen Bădălan, solicitând ca revista Gândirea Militară Românească să instituie un premiu dedicat lucrărilor cu tematică navală.
20 Septembrie 2005
Generalul mr. Teodor Frunzeti răspunde că cele cinci premii: General Ştefan Fălcoianu, General Constantin Hârjeu, Mareşal Alexandru Averescu, General Ion Sichitiu, locotenent-colonel Mircea Tomescu, sunt suficiente şi acoperitoare pentru întreaga gamă a compartimentelor ştiinţei militare, indiferent de categoria de forţe şi arme şi nu este oportună constituirea unui premiu numai pentru marină.

23 August 2005
Consiliul Director se adresează în scris preşedintelui Consiliului Editorial al revistei Gândirea Militară Românească, dl. general mr. Teodor Frunzeti, prin care presupune ca pe lângă actualele premii anuale ale revistei să se acorde şi un premiu pentru lucrările care tratează domeniul naval al ştiinţei militare, intitulat „Viceamiral Constantin Bălescu”.

14 August 2005
Şeful Şefului Statului Major al Forţelor Navale, dl. viceamiral Gheorghe Marin, cu prilejul aniversării a 145 ani de la înfiinţarea Forţelor Navale, acordă medalii următorilor membri ai clubului: amiral (r) Gheorghe Anghelescu, viceamiral (r) Constantin lordache, viceamiral (r) Virgil Stoica, viceamiral (r) Ion Vochiţu. Diplome se acordă contraamiralilor Dumitrache Oprea, Nicolae Postoli, Constantin Nasuia Şi generalului Traian Ceteras, diplome .
Amiralul(r) Gheorghe Anghelescu adresează un mesaj cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române.
Domnii Cam.(r) Nicolae Postoli şi Ion Vochiţu depun din partea Clubului Amiralilor o coroana de flori la monumentul Crucea Marinarilor de pe faleză.

Iulie 2005
Consiliul Director al Clubului Amiralilor adresează ministrului apărării, domnul Teodor Atanasiu, mulţumiri pentru iniţiativa de a aduce submarinul „Delfinul” în stare de operativitate, în scurt timp.

30 Iunie 2005
La festivitatea de absolvire, aspirantului Cătălin-Marcel CÂRNU , şef de promoţie al Academiei Navale şi maistrului militar cl. a V-a, Adrian ANDRONE, şef de promoţie a Şcolii de Maiştri, li se înmânează „Cupa Clubului Amiralilor” de catre amiralul (r) Gheorghe Anghelescu – preşedintele clubului.

19 Mai 2005
Membrii Clubului Amiralilor au vizitat fregata „Regele Ferdinand”.

24 Martie 2005
Are loc întâlnirea cu ofiţerii cursurilor postacademice de la Academia Navală, pe tema: „Importanţa geostrategică a Mării Negre pentru România”. Au prezentat referate:
– Amiralul (r) Gheorglie Anghelescu: Cooperarea economică şi militară în zona Mării Negre.
– Viceamiral (r) Constantin lordache: Importanţa internaţională a transportului produselor petroliere în Marea Neagră.
– Contraamiral (r) Constantin Nasuia: Mediul de securitate din statele limitrofe Mării Negre.