/ACORDAREA PREMIILOR „CLUBULUI AMIRALILOR” – Ediţia a X-a

ACORDAREA PREMIILOR „CLUBULUI AMIRALILOR” – Ediţia a X-a

 Fotografii eveniment

ASOCIAŢIA  ,,CLUBUL AMIRALILOR”

 

ACORDAREA PREMIILOR „CLUBULUI AMIRALILOR”

Ediţia a X-a

IULIE  2016

Aşa cum cred că se cunoaşte, desfăşurăm astăzi cea de a 10-a ediţie a Premiilor Clubului Amiralilor pentru scrierile cu tematică de marină. Premiile Clubului Amiralilor au fost înfiinţate pentru a stimula  crearea de literatură dedicată mării, marinei şi oamenilor care îşi desfăşoară sau şi-au desfăşurat activitatea la bordul unor nave, fie militare sau civile. De la prima ediţie şi până la cea de azi au trecut 9 ani în care Clubul Amiralilor a premiat peste 340 de lucrări legate de mare şi marină, unii autori fiind premiaţi chiar de mai multe ori. Putem aminti aici Muzeul Marinei Române, care an de an a publicat, în colectiv sau individual, numeroase cărţi şi studii dedicate acestei teme. De asemenea, trebuie menţionat personalul Academiei Navale Mircea cel Bătrân şi al Universităţii ,,OVIDIUS”, care sunt o sursă permanentă de lucrări cu tematică de marină, în special în domeniul tehnic, dar şi în alte domenii. Anul acesta am primit pentru premiere 47 de titluri, cu peste 60 de autori.

Suntem convinşi că sunt mult  mai multe persoane care scriu despre marină şi oamenii ei, dar sistemul nostru de investigare şi de publicitate a acestor premii, lasă de dorit. Sperăm ca pe viitor să găsim soluţii la această problemă şi să mărim  numărul celor premiaţi de Clubul Amiralilor.

Au fost stabilite 9 secţiuni la care se acordă premii. Acestea sunt:

 1. Premiul Viceamiral Ioan Bălănescu la secţiunea Teorie şi artă militară navală;
 2. Premiul Viceamiral Dr.Constantin Preda – Fundăţeanu la secţiunea Legislaţie maritimă şi fluvială;

III. Premiul Viceamiral ing. Grigore Marteş la secţiunea Ştiinţă şi tehnică de marină;  

 1. Premiul Locotenet Colonel de marină Mihail Drăghicescu la secţiunea Istorie navală, geografie maritimă şi fluvială;

V.Premiul Comandor Eugeniu Botez la secţiunea Publicistică de marină;

 1. Premiul Comandor şi CLC Gheorghe Balaban la secţiunea Navigaţie, transport maritim şi activităţi portuare;

VII. Premiul Contraamiral Aurel Negulescu la secţiunea Literatură memorialistică, umoristică şi miscellanea;

VIII. Premiul Aspiranţii condeiului;

 1. IX. Marele premiu al Clubului Amiralilor – numai pentru amiralii, autori de cărţi, indiferent de tematică.

Comisia de selecţie în acest an a fost formată din:

                          PREŞEDINTE –  Cam. fl.(r) Dan LEAHU

 1. PREMIILE      Viceamiral   Ion    BĂLĂNESCU

   Secţiunea  TEORIE ŞI ARTĂ MILITARĂ NAVALĂ

 • (r) Bocai Corneliu
 • Cam fl. (r) Learschi Sorin
 • fl.(r) Hanganu Marius
 1. PREMIILE Viceamiral dr. Constantin PREDA-FUNDĂŢEANU

     Secţiunea LEGISLAŢIE MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ

     –   Cam. (r) Petria Gheorghe

 • fl (r) Zemba Anatole
 • fl.(r) Enăchescu Corneliu

III. PREMIILE    Viceamiral Ing. Grigore MARTEŞ

      Secţiunea ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ DE MARINĂ

 • (r) Nanu Dumitru
 • fl.(r) Grădinaru Vergil
 • fl.(r) Rusu Costică
 • fl.(r) Dan Sebastian
 1. PREMIILE Colonel de marină  Mihail DRĂGHICESCU

Secţiunea ISTORIE NAVALĂ, GEOGRAFIE MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ

 • (r) Nasuia Constantin
 • (r) Rusmănică Mircea
 • fl.(r) Prodan Aurelian
 1. V. PREMIILE  Comandor Eugeniu BOTEZ

Secţiunea PUBLICISTICĂ DE MARINĂ 

 1. – literatură
 • (r) Nasuia Constantin
 • fl.(r) Leahu Dan
 1. – presa scrisă

–   Cam. fl.(r) Leahu Dan

 • Cam fl. (r) Learschi Sorin
 1. PREMIILE Comandor şi C.L.C. Gheorghe BALABAN

Secţiunea NAVIGAŢIE,  TRANSPORT  MARITIM ŞI ACTIVITĂŢI PORTUARE

 • fl.(r) Custură Ion
 • CLC Berescu Şerban

VII. PREMIILE  Contraamiral Aurel NEGULESCU

Secţiunea LITERATURĂ MEMORIALISTICĂ, UMORISTICĂ ŞI MISCELLANEA

–    Vam.(r) Stoica Virgil

 • fl.(r) Ioan Marian
 • fl.(r) Stoica Petrică

VIII.  PREMIILE  ,,ASPIRANŢII CONDEIULUI”

 • (r) Nasuia Constantin
 • fl.(r) Leahu Dan
 1. MARELE PREMIU numai pentru amiralii, autori de cărţi, indiferent de tematică.
 • Comisie

La fiecare secţiune se acordă un premiu de excelenţă pentru cea mai bună lucrare şi premii pentru celelalte.

După fiecare secţiune se face o fotografie de grup, iar la final o fotografie cu toţi cei prezenţi, la toate secţiunile.

Pentru cei ce nu sunt prezenţi, premiile se vor transmise prin grija Clubului Amiralilor.

Comisia a hotărât acordarea premiilor Clubului Amiralilor astfel:

 1. Premiul Viceamiral Ioan Bălănescu la secţiunea Teorie şi artă militară navală

La această secţiune nu a fost prezentate lucrări.

 1. Premiul Viceamiral Dr. Constantin PREDA- FUNDĂŢEANU la secţiunea Legislaţie maritimă şi fluvială

La selecţie au participat lucrările:

 1. Elemente de drept portuar. Curs universitar

– autor  Constantin Anechitoae

Lucrarea este o introducere în disciplina „Dreptul portuar” şi se adresează masteranzilor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

În acest sens, la elaborarea Cursului universitar s-a avut în vedere locul disciplinei în planul de învăţământ al masteratului: ,,Drept maritim” care se desfăşoară în cadrul departamentului de Drept.

Lucrarea cu un conţinut ştiinţific juridic deosebit, prin exigenţele impuse de normele naţionale şi internaţionale, poate servi atât practicienilor, cât şi activităţilor de cercetare.

 

 1. „Legislaţie în domeniul asistenţei şi salvării pe mare. Curs universitar”

 – autor  Constantin Anechitoae

Lucrarea cuprinde legislaţia în domeniu. Se adresează masteranzilor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

 

 1. „Dreptul mării. Curs universitar”

– autor  Constantin Anechitoae

Se adresează studenţilor din anul IV ai Facultății de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi reprezintă o cercetare teoretică şi practică minuţios elaborată, pe baza unei ample informări din sursele cele mai diverse, în cadrul căreia autorul emite numeroase puncte de vedere bine documentate, care pun în lumină valoarea efortului depus.

Lucrarea cu un conţinut ştiinţific juridic deosebit prin exigenţele impuse de normele naţionale şi internaţionale, poate servi atât practicienilor cât şi activităţilor de cercetare.

 1. ,,Drept international public I”

autor  Florica Braşoveanu

Lucrarea constituie o amplă cercetare privind instituţiile fundamentale ale dreptului internaţional public, analizand implicit conţinutul Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, semnată la 10 decembrie 1982 la Montego Bay, Jamaica si aspectele generale privind regimul juridic aplicabil spaţiilor maritime potrivit prevederilor Convenţiei.

Autoarea evidenţiază izvoarele, principiile, subiectele dreptului international public accentuând rolul organizaţiilor internaţionale, guvernamentale la nivelul societatii internaţionale contemporane.

In capitole distincte tratează Teritoriul în dreptul internaţional public, Deliminitarea spaţiilor maritime, dar şi Protecţia drepturilor omului la nivel internaţional.

 1. ,,Drept international public II”

autor  Florica Braşoveanu

Lucrarea continuă cercetarea privind instituţiile fundamentale ale dreptului internaţional public începută în cadrul volumului I.

Autoarea evidenţiază rolul Dreptului tratatelor, Principiile soluţionării pe cale paşnică a diferendelor internaţionale, Răspunderea statelor şi a indivizilor în dreptul internaţional public, dar şi aspecte privind rolul protecţiei mediului la nivel internaţional şi conţinutul dreptului internaţional umanitar.

Lucrarea cu un conţinut ştiinţific juridic deosebit prin exigenţele impuse de normele naţionale şi internaţionale, poate servi atât practicienilor, cât şi cercetătorilor.

6.,,Dreptul mediului”

autor  Florica Braşoveanu

Lucrarea constituie o amplă cercetare privind problematica protecţiei mediului, prin analiza modului în care această ramură a dreptului realizează concordanţa între necesităţile dezvoltării durabile şi restricţiile impuse de normele interne şi internaţionale, dar şi în raport cu aşteptările umanităţii.

Autoarea evidenţiază izvoarele, principiile, raportul de dreptul mediului, conceptul de dezvoltare durabilă, abordând şi aspectele privind protectia juridica a Marii Negre impotriva poluarii. In capitole distincte trateaza protectia juridica a apelor, dar si Protectia juridica  a marilor si oceanelor lumii impotriva poluarii.

Lucrarea cu un conţinut ştiinţific juridic deosebit prin exigenţele impuse de normele naţionale şi internaţionale, poate servi atât practicienilor, cât şi cercetătorilor.

 1. ,,Dreptul european al mediului”

autor  Florica Braşoveanu

Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei. Sunt prezentate conferinţele internaţionale şi europene în domeniu protecţiei mediului, politici şi instituţii juridice europene principale ale dreptului european al mediului, organisme internaţionale şi europene cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, aplicarea dreptului european al mediului, răspunderea juridică.

Comisia a hotărât:

Premiul Viceamiral Dr. Constantin  PREDA- FUNDĂŢEANU la secţiunea Legislaţie maritimă şi fluvială, se acordă:

1.Domnului Constantin Anechitoae, pentru lucrările Elemente de drept portuar şi  Legislaţie în domeniul asistenţei şi salvării pe mare;

2 .Doamnei Florica Braşoveanu, pentru lucrările Drept internaţional public vol. I şi II  şi Dreptul european al mediului.

Premiul de excelenţă Viceamiral Dr. Constantin  PREDA-FUNDĂŢEANU la secţiunea Legislaţie maritimă şi fluvială, se acordă doamnei Florica Braşoveanu, pentru lucrarea Dreptul mediului

         III. Premiul Viceamiral ing. Grigore Marteş la secţiunea Ştiinţă şi tehnică de marină.

La selecţie au participat lucrările:

 1. ,, Îndrumar de proiectare, teoria şi construcţia navei

– autori Vergil CHIŢAC, Mihail PRICOP, Valentin ONCICA şi Ionuţ-Cristian SCURTU   

Cartea reprezintă o sinteză de cunoştinţe şi practici aparţinând domeniului de construcţii nave. Orgnizată în 7 capitole, după o viziune originală şi completată cu o serie de cunoştinţe noi, obţinute de autori pe timpul multor ani de activitate în acest domeniu, cartea pune la dispoziţia studenţilor, inginerilor şi chiar cadrelor didactice din universităţile de profil şi din instituţiile de proiectare cunoştinţe utile, necesare înţelegerii metodelor de proiectare şi construcţie a navelor.

Deosebit de importante sunt cap. VI şi VII ( calculul rezistenţei la înaintare şi calculul de proiectare ale elicei) ce se bazează pe date experimentale obţinute prin încercări sistematice pe un număr mare de modele.

Corecta proiectare şi realizare a corpului şi elicei, pe lângă alte performanţe, duce şi la micşorarea câmpului hidrodinamic şi hidroacustic al navei, performanţe deosebit de importante.

Autorii au reuşit să realizeze conţinutul lucrării accesibil tuturor atât din punct de vedere fizic cât şi tehnic.

 1. ,,Programare în MATLAB”

– autor Paul VASILIU

MATLAB este un limbaj de înaltă performanţă pentru proiectare asistată de calculator. Cartea se adresează atât studenţilor cât şi tuturor celor ce folosesc în activitatea curentă MATLAB.

 

3.,,Teoria câmpului electromagnetic” note de curs

– autor Alexandru SOTIR

Importanţa manualului este dată de gradul înalt de utilizare a energiei electrice în toate domeniile de activitate. Ţinând cont de cerinţele aplicaţiilor tehnice care se întâlnesc la bordul navelor sau în cadrul instalaţiilor portuare, manualul a fost organizat pe 9 capitole, care prezintă atât problemele teoretice esenţiale ale domeniului cât şi unele aplicaţii practice.

Autorul s-a străduit în măsura forţelor şi posibilităţilor sale, de a face accesibil conţinutul fizic şi tehnic fundamental al fiecărui capitol abordat, de a oferi exemple corecte de calcul a unor elemente specifice ale câmpului electromagnetic.

Manualul acoperă cerinţele de bază din domeniul Electrotehnicii, necesare înţelegerii fenomenelor referitoare la câmpul electromagnetic specific funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor electrice navale şi portuare.

4.,,Teoria circuitelor electricenote de curs

– autor Alexandru SOTIR

Manualul cuprinde 15 capitole ce acoperă principalele elemente teoretice necesare pregătirii inginereşti a specialiştilor electromecanici. Un accent deosebit este pus pe interpretarea fizică a fenomenelor reprezentate prin formule, penrtu o mai uşoară asimilare a disciplinelor cu profil electric şi electronic. O astfel de abordare a fenomenelor ajută pe student să înţeleagă mai bine problemele cu care se confruntă în practică.

Manualul este util studenţilor din universităţile politehnice.

5.,,Readig test for elecromechanics

– autori Ediht-Hilde KAITER şi Dana-Carmen ZECHIA

     Volumul 1 este destinat în principal studenţilor care urmează cursurile specialităţii electromecanică navală. Cartea este un mijloc important de formare şi instruire pentru viitorii specialişti în electromecanică navală şi îşi propune consolidarea cunoştinţelor de limbă engleză a viitorilor ofiţeri, dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi exprimare, precum şi de extindere a vocabularului.

 

6.,,Seminar aplicativ. Statica şi stabilitatea navei

– autori Vergil CHIŢAC şi Ionuţ-Cristian SCURTU

         Lucrarea cocentrează în mod profesionist informaţiile necesare studenţilor, pentru însuşirea materiei privind statica şi stabilitatea navei.

Aceste informaţii sunt prezentate în manual sub forma a 87 de probleme împărţite în mai multe seminarii, asigurând studenţilor o formă modernă pentru pregătirea examenului.

Manualul este util studenţilor şi specialiştilor din domeniul naval şi poate fi utilizat pentru efectuarea studiilor aferente lucrărilor de licienţă sau disertaţie, având la bază exemple aplicate pentru nave existente în exploatare.

7.,,Algebră-geometrie-trigonometrie sferică

– autor Camelia CIOBANU

        Cartea este o sinteză de cunoştinţe aparţinând acestui domeniu, prezentate într-o nouă versiune a cursului de algebră, geometrie analitică, trigonometrie sferică şi geometrie diferenţială.

Informaţiile sunt organizate după o viziune originală, completate cu o serie de cunoştinţe noi, dobândite de autor în anii de activitate.

Cartea se evidenţiază prin rigoare matematică, claritate şi accesibilitatea studenţilor din universităţile politehnice.

8.,,Energy  for the future

– autori Gheorghe SAMOILESCU, Alina BARBU şi Laura CIZER

       Sunt prezentate sursele de energie primară: Soarele ca sursă de energie, hidroenergia, energia vântului, energia valurilor, potenţialul energetic al biomasei etc.

9.,,Test your knowledge of maritime english

– autori Alina BALAGIU şi Laura-Diana CIZER

Cuprinde texte pentru cunoaşterea limbii engleze maritime, începând cu terminologia navelor, istoria navelor, porturi, organizarea la bord, situaţii periculoase la bord.

10.,, Bazele inginereşti ale exploatării motoarelor diesel navale rapide şi semirapide

– autor Constantin RUSU

        Abordând principiile de bază cu privire la exploatarea motoarelor diesel navale, lucrarea este utilă atât personalului electromecanic de la bordul navelor civile şi militare, cât şi personalului angrenat în activităţii de cercetare – proiectare în domeniu. Lucrarea se constituie într-un îndrumar pentru studenţii care se pregătesc să devină ingineri în domeniul exploatării sistemelor electromecanice navale şi nu numai.

Comisia a hotărât:

Premiul Viceamiral inginer Grigore MARTEŞ la secţiunea Ştiinţă şi tehnică de marină, se acordă:

 1. Domnilor Vergil CHIŢAC, Mihail PRICOP, Valentin ONCICA şi Ionuţ – Cristian SCURTU, pentru lucrarea Îndrumar de proiectare, teoria şi construcţia navei
 2. Domnului Paul VASILIU pentru lucrarea Programare în MATLAB
 3. Domnului Alexandru SOTIR pentru lucrările Teoria câmpului electromagnetic şi Teoria circuitelor electrice
 4. Doamnelor Ediht-Hilde KAITER şi Dana-Carmen ZECHIA pentru lucrarea Readig test for elecromechanics
 5. Domnilor Vergil CHIŢAC şi Ionuţ-Cristian SCURTU pentru lucrarea Seminar aplicativ. Statica şi stabilitatea navei
 6. Doamnei Camelia CIOBANU pentru lucrarea Algebră – geometrie – trigonometrie sferică
 7. Doamnelor Alina BARBU şi Laura CIZER şi domnului Gheorghe SAMOILESCU pentru lucrarea Energy for the future
 8. Doamnelor Alina BALAGIU şi Laura-Diana CIZER pentru lucrarea Test your knowledge of maritime english

Premiul de excelenţă Viceamiral inginer Grigore MARTEŞ la secţiunea Ştiinţă şi tehnică de marină, se acordă domnului Contraamiral de flotilă (r) Constantin RUSU, pentru lucrarea Bazele inginereşti ale exploatării motoarelor diesel navale rapide şi semirapide.

 1. Premiul Locotenent Colonel de marină Mihail Drăghicescu la secţiunea Istorie navală, geografie maritimă şi fluvială.

La selecţie au participat lucrările:

 1. Fregata-Amiral ,,Mărăşeşti”

–  autor  Marian MOŞNEAGU

      Cartea este monografia Fregatei Amiral ,,Mărăşeşti”, fiind prima lucrare de istorie navală dedicată unei nave simbol pentru ingineria navală şi pentru Marina Militară.

Autorul a investigat un vast material arhivistic şi o bibliografie specifică istoriografiei navale naţionale. Nu este prima lui carte. Aceasta continuă seria monografiilor şi albumelor care alcătuiesc colecţia ,,nave militare româneşti”.

       În prima parte a lucrării sunt detaliate episoade interesante din epopeea distrugătoarelor tip ,,M”, misiunile de luptă în cel de-Al Doilea Război Mondial executate de ,,careul de aşia Marinei Regale. Este prezentat episodul capturării distrugătoarelor de către ruşi, restituirea acestora de către URSS, pentru ca în 1961 să înceapă acţiunea de tăiere a acestora.

Partea a doua este dedicată actualei fregate ,,Mărăşeşti”, considerată în anii 70 ca cea mai importantă realizare a navalisticii române. Nava a avut un rol primordial în relaţia cu partenerii euroatlantici, participând la numeroase aplicaţii şi activităţi navale multinaţionale.

De un real interes sunt anexele şi colecţia de fotografii.

Lucrarea se adresează tuturor celor interesaţi de istoria Marinei Române.

Citiţi această carte şi nu veţi regreta.

 

 1. ,,Anuarul Muzeului Marinei Române 2015” tom XVIII

      Ca în fiecare an Muzeul Marinei Române ne încântă cu anuarele sale, pline de comunicări, studii, analize deosebit de interesante şi captivante.

Nu face excepţie nici anuarul din anul 2015. Voi aminti doar câteva titluri:  155 de ani de la înfiinţarea Marinei Militare Române, Ţinuta trupei de marină model 1870, Situaţia portului Tulcea între anii  1879-1918, Conferinţa de la Montreaux 1936, Flotila de Dunăre (1940-2008), Războiul submarin în Marea Neagră, Naufragiul vasului de pasageri Mihai Viteazul – 27 mai 1943, Pregătirea, organizarea şi executarea apărării litoralului maritim 1957 şi multe, multe altele la fel de interesante. Felicitări.

 

 1. ,,Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic.

Istorie, relaţii politice şi diplomaţie ”  ( III).

-coordonator Dr. Andreia ATANASIU-CROITORU

   Cuprinde lucrările celei de-a XIX-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Comunicări Ştiinţifice a  Muzeului Marinei Române – coordonator Dr. Andreia ATANASIU-CROITORU. Este suficient de a aminti câteva titluri de comunicări pentru a înţelege seriozitatea şi valoarea lucrărilor prezentate:  Război pe Dunăre-între independenţa statală şi realităţi geopolitice,  Marina Imperială Germană-un model de construcţie a unei flote moderne, Acţiunile crucişătoarelor submarine germane în Primul Război Mondial,  Războiul submarin la Marea Neagră, Consideraţii referitoare la operaţiile de desant şi antidesant maritim (1957), Flotila de Dunăre – un secol de activitate 1840-1940.    

 

4.,,România în primul război mondial. Vol. I Făurirea României Mari 1918-1920”

 – autor Iulius PREDUŞEL

      Deşi aminteşte foarte puţin de Marina Română, am inclus această carte la premiile Clubul Amiralilor spre aducere la cunoştinţă de existenţa acestei ample şi valoroase lucrări.

 

5.,,Regalitatea şi marea”

-autor Doina PĂULEANU

       O lucrare munumentală cu o grafică şi realizare de excepţie, bogat ilustrată cu imagini inedite. Este o istorie a Dobrogei înainte de războiul de independenţă, până la primul război mondial. Este prezentat rolul regalităţii pentru dezvoltarea marinei, a porturilor maritime şi a căilor de comunicaţii maritime, principalele obiective realizate în Dobrogea, podul peste Dunăre, portul Constanţa, Gara Constanţa, statuia lui Ovidiu, catedrala ,,Sf. Apostol şi Pavel”, Muzeul Regional, farul genovez şi multe altele, precum şi rolul jucat de regele Carol I în înfăptuirea acestora. O carte ce merită a fi citită.

6.,,Cel dintâi voiaj al N.S. Mircea”

-autori Vergil CHIŢAC şi Mariana PĂVĂLOIU

Cartea se vrea a fi un jurnal de bord al primului marş executat de Nava Şcoală ,,MIRCEA” în anul 1939, în Marea Mediterană, imediat după sosirea în ţară de la Hamburg. Impresionează multitudinea de fotografii, ineditul acestora şi grafica deosebită a lucrării.

 1. Cu ,,MIRCEA” pe drumul lui Columb

– autor Ioan DAMASCHIN

      Cartea tratează traversarea de către bricul ,,Mircea” în anul 1976 a Oceanului Atlantic, urmând aproximativ drumul parcurs de Cristofor Columb pe cea de a treia rută a sa spre Lumea Nouă: Insulele Canare – Ecuador – Insula Trinidad Tobago, situată în apropiere de litoralul Americii de Sud.

Pe parcursul celor aproape 700 de pagini, scrise în stilul romanului de călătorie , autorul aduce în atenţia cititorului viaţa la bord pe parcursul celor 180 de zile cât a durat marşul, modul de instrucţie şi practică a cadeţilor, participarea şi peripeţiile prin care a trecut ,,Mircea,, în timpul Regatei Bermuda – Newport, activităţile la care a participat timp de o lună în porturile americane, prilejuite de sărbătorirea bicentenarului SUA.

Chiar dacă titlul cărţii sugerează faptul că este vorba de un Jurnal de bord, autorul s-a folosit de acest pretext pentru a aduce la cunoştinţa cititorului multe aspecte legate de viaţa pe mare. Nu lipsesc astfel furtunile prin care a trecut bricul ,,Mircea,, în istoria sa, călătoriile lui Columb şi cel puţin două aspecte controversate până în ziua de azi legate de acesta: unde a descoperit Columb America? Şi unde se află osemintele marelui descoperitor?

8.,,Corsarii uitaţi ai adâncurilor. Delfinul- Rechinul- Marsuinul”

-autor Florian BICHIR

      Acest volum reuneşte ,,poveştile” submarinelor româneşti, fiecăruia destinîndu-i-se câte un capitol: Delfinul, Rechinul, Marsuinul şi ultimul Delfin ,,Pandele”.

Un capitol separat este dedicat lui Constantin (Bibi) Costăchescu, comandant de legendă al submarinelor noastre. Cartea este dedicată eroilor necunoscuţi din adâncuri.

Citiţi-o, merită!

Comisia a hotărât:

Premiul Locotenent Colonel de marină Mihail DRĂGHICESCU la secţiunea Istorie navală, geografie maritimă şi fluvială, se acordă:

 1. Domnului Marian MOŞNEAGU pentru lucrarea Fregata – Amiral ,,Mărăşeşti;

2 . Domnului Iulius PREDUŞEL pentru lucrarea  România în primul război mondial. Vol. I Făurirea României Mari 1918-1920

 1. Domnului Vergil CHIŢAC şi doamnei Mariana PĂVĂLOIU pentru lucrarea Cel dintâi voiaj al N.S. Mircea”
 2. 4. Domnului Ioan DAMASCHIN pentru lucrarea Cu ,,MIRCEA” pe drumul lui Columb
 3. Domnului Florian BICHIR pentru lucrarea Corsarii uitaţi ai adâncurilor. Delfinul – Rechinul – Marsuinul

Premiul de excelenţă Locotenent Colonel de marină Mihail DRĂGHICESCU la secţiunea  Istorie navală, geografie maritimă şi fluvială, se acordă Muzeului Marinei Române pentru lucrările Anuarul Muzeului Marinei Române 2051” tom XVIII şi Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic Istorie, relaţii politice şi diplomaţie( III.)

Premiul special Locotenent Colonel de marină Mihail DRĂGHICESCU la secţiunea  Istorie navală, geografie maritimă şi fluvială, se acordă doamnei Doina PĂULEANU pentru lucrarea   Regalitatea şi marea

   V.Premiul Comandor  Eugeniu Botez la secţiunea Publicistică de marină

La selecţie au participat lucrările:

 1. a) LITERATURĂ
 2. Antologie jurnalistică – Întâlniri şi reportaje vol. IV

– autor Vasilica MITREA

În cel de-al IV-lea volum de antologie jurnalistică, autoarea acordă un spaţiu considerabil evenimentelor din marină, unele susţinute de Liga Navală Română.

Articolele sunt pe mai multe domenii. Dintre acestea amintim: Luna spiritualităţii româneşti, Ziua drapelului naţional, Ceremonial pentru eroii Marinei Române, Ziua internaţională a Mării Negre, Festivitatea de premiere a Clubului Amiralilor.

 

 1. ,, Călători pe drumurile vieţii”

– autor Dumitru MIHĂILESCU

          Cartea se vrea a fi ,,o evocare monografică privind Liga Maiştrilor Militari de Marină”, aşa cum apare şi pe copertă, la împlinirea a 25 de ani de la înfiinţare.

Acest ,,jurnal de bord” este un document istoric, inedit, ce prezintă cu exactitate ceea ce a însemnat activitatea asociaţiei tehnicienilor militari marinari, care a fost impactul său în spaţiul public şi în cel militar. Urăm echipajului de la bordul metaforicei nave ,,Liga Maişrtilor Militari de Marină” să-şi continue marşul, având parte de ,,vânt bun în vele”, demonstrând astfel capabilităţile acestor oameni de a crede în benefica asociere socio-profesională, al cărei scop este ,,să ne fim mereu aproape”.

 1. PRESA SCRISĂ

1.,,Marea Noastră” – Revista Ligii Navale Române, pentru propagandă, orientare şi apărarea intereselor de apă care se perfecţionează de la număr la număr. Este o tribună liberă deschisă celor care vor să-şi spună cuvântul asupra tuturor problemelor navale pentru a dezvolta şi propaga în rândul maselor iubirea şi cultul mării, de a dezvolta coştiinţa marinărească a acestei naţii de a întreţine viu interesul public pentru mare şi binefacerile ei. Este o revistă selectă, de un înalt nivel în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi ca realizare grafică. L.N.R. se poate mândri cu un asemenea organ de propagandă.

2.,,România Maritimă şi Fluvială”

Este revista filialei Bucureşti a L.N.R. fiind sora revistei ,,Marea Noastră”, având în principiu aceleaşi obiective.

3.,,Marina Română

Este revista Forţelor Navale Române şi promovează interesele Marinei Române. Impresionează prin multitudinea şi ineditul fotografiilor din pregătirea pentru luptă a Forţelor Navale, precum şi prin aspectul grafic deosebit.

4.,,Timona

     Este revista Ligii Maiştrilor Militari de Marină, publicaţie foarte îndrăgită datorită obiectivelor propuse, conţinutului său foarte diversificat, precum şi pentru estetica paginilor.

Comisia a hotărât:

Premiul Comandor Eugeniu BOTEZ la secţiunea Publicistică de marină – literatură se acordă doamnei Vasilica MITREA pentru lucrarea Antologie jurnalistică  – Întâlniri şi reportaje  vol. IV

      Premiul Comandor Eugeniu BOTEZ la secţiunea Publicistică de marină – presă scrisă se acordă revistei România Maritimă şi Fluvială

 

Premiul de excelenţă Comandor Eugeniu BOTEZ la secţiunea   Publicistică de marină – literatură  se acordă domnului Dumitru MIHĂILESCU pentru lucrarea Călători pe drumurile vieţii

        Premiul special Comandor Eugeniu BOTEZ la secţiunea Publicistică de marină – presă scrisă  se acordă revistei Marea Noastră.

 1. Premiul Comandor şi CLC Gheorghe Balaban la secţiunea Navigaţie, transport maritim şi activităţi portuare

La selecţie au participat lucrările:

 1. ,,Manualul conducătorului de ambarcaţiune de agrement”

– autor  Iuliu-Augustin SÂNCRĂIAN

Manualul se adresează în principal celor care doresc să obţină certificatul de conducător de ambarcaţiune/ yaht şi este o lucrare foarte utilă în vederea pregătirii pentru susţinerea şi promovarea examenului de certificare. Lucrarea poate fi utilizată de către studenţii instituţiilor de învăţământ de marină pentru disciplina marinărie, dar şi de către membrii cluburilor de yachting, antrenorii şi pasionaţii de yachting.

În manual sunt detaliate pe capitole, toate elementele componente ale examenului:

construcţia ambarcaţiunii/ iahtului; instalaţiile de propulsie cu motor şi instalaţiile electrice, sanitare etc.; marinărie; manevra ambarcaţiunii; vitalitatea ambarcaţiunii; primul ajutor şi legislaţie.

Este foarte utilă şi partea de program informatic de simulare a efectului cârmei şi elicei şi manevra yachtului cu vele.

 

 1. ,,Ghid pentru supravieţuirea pe mare”

Dedicat iubitorilor agrementului nautic

– ediţie revizuită de Florin GUSMAN, traducere Maria CHIRCULETE

Ghidul bilingv român-englez descrie echipamentele de salvare model SOLAS şi modul de acţiune în situaţii limită.

Este structurat pe trei secţiuni: dotări necesare supravieţuirii pe mare timp îndelungat, echipamente necesare semnalizării şi comunicaţiilor pe mare, situaţii speciale în navigaţia de agrement. Lucrarea este foarte utilă celor care merg pe mare în scop de agrement dar şi celorlalţi navigatori în procesul de pregătire pentru supravieţuirea pe mare.

 1. „Elemente de conducerea navei. Curs universitar”

-autor Constantin Anechitoae

Lucrarea este o introducere în disciplina „Dreptul portuar” şi se adresează masteranzilor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

În acest sens, la elaborarea Cursului universitar s-a avut în vedere locul/fișa disciplinei în planul de învăţământ al masteratului: ”Drept maritim„ care se desfăşoară în cadrul departamentului de Drept.

Lucrarea este bine structurată, prezentând un plan riguros întocmit, în care problemele supuse tratării sunt examinate într-o succesiune logică, împărţită în două capitole.

Capitolul I cu secţiunile aferente, face referire la categoria de: Nave maritime , fluviale şi alte nave de navigaţie interioară, cu toate particularităţile de definire din punct de vedere juridic al acestor construcţii navale.

În Capitolul II, extinde o cercetare amănunţită asupra elementului uman şi evidenţiază importanţa echipajelor la bordul navelor, care se studiază sub titlul ”Personalul navigant şi echipajul navelor” Noţiunea de „personal navigant” Cerinţele de pregătire şi certificare etc.

Lucrarea, cu un conţinut ştiinţific juridic deosebit prin exigenţele impuse de normele naţionale şi internaţionale, poate servi atât practicienilor, cât şi activităţilor de cercetare.

 1. „Politici şi geostrategii în transporturile navale – Curs universitar”

-autor Constantin Anechitoae

Lucrarea este realizată în principal pentru scopuri didactice de nivel universitar, dar are adresabilitate şi pentru cei care au preocupări în domeniul geostrategiei şi politicilor maritime.

Structurată pe patru capitole –  puterea maritimă, geopolitica activităţilor maritime, sfera de influenţă a geopoliticii maritime şi elemente de geostrategie maritimă – cartea este susţinută de o bibliografie generoasă selectată atât din paleta autorilor români, cât şi străini şi pune un accent deosebit pe aspectele juridice ale organizaţiilor maritime internaţionale şi politicilor acestora, în principal cu referire la IMO.

 1. ,,Cine îi apără pe lupii de mare ?” vol. I şi II

– autor  Ion TIŢA – CĂLIN

         Vol. 1 însumează 98 de articole publicate de autor în perioada 2000-2009 şi cuprind următoarele etape: apogeul crizei flotei naţionale şi dispoziţia ei, exodul navigatorilor români, transformarea României într-un rezervor de navigatori pentru flota mondială, debutul crizei economice, criza din golful Eden şi oceanul Indian.

De câte ori ,,lupii de mare” s-au aflat la ananghie, au pus aceeaşi întrebare ,,Cine ne ajută pe noi ! ”

Vol. 2 include 83 de articole publicate în Cuget Liber, în perioada 2010-2014, când navigatorii au trecut prin mai multe încercări: preluarea controlului oceanului Indian de către piraţii somalezi, declinul flotei mondiale, reacţia organizaţiilor internaţionale faţă de degradarea condiţiilor de muncă şi viaţă pe mare, naşterea mişcării sindicale din regiunea Mării Negre. Merită citită.

 

 1. ,,Protecţia mediului în activitatea navală şi portuară

– autori Florin-Marius NICOLAE, Dinu-Vasile ATODIRESEI, Alexandru COTORCEA şi Marian RISTEA

Publicaţia poate fi considerată o premieră în acest domeniu şi tratează problematica protecţiei mediului fiind organizată pe unităţi de învăţare distincte, cu o paletă tematică acoperitoare: elemente generale de protecţia mediului, surse de poluare în transporturile navale şi activitatea portuară, elemente de management al mediului.

Este o lucrare care se adresează studenţilor din unităţile de învăţământ superior de marină şi masteranzilor în domeniu, dar şi facultăţilor de profil în domeniul protecţiei mediului.

 1. ,,Managementul riscului. Concepte, Metode, Aplicaţii

– autor Florin NICOLAE

      Plecând de la constatarea că activităţile navale pe mare şi fluviu comportă un grad ridicat de risc, prezenta lucrare abordează sistemic riscurile, cu metodologia adecvată identificării, analizei şi luării deciziilor în situaţii limită, optime pentru managementul riscului.

Este o publicaţie de mare ajutor în abordarea practică a situaţiilor de risc, în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea la bord, atât la nivel operaţional cât şi la nivel managerial, fiind documentată cu exemple concrete şi studii de caz elocvente pentru managementul riscului.

Comisia a hotărât:

 Premiul Comandor şi CLC Gheorghe BALABAN la secţiunea  Navigaţie,  transport  maritim şi activităţi portuare, se acordă:

 1. Domnului Iuliu-Augustin SÂNCRĂIAN pentru lucrare Manualul conducătorului de ambarcaţiune de agrement
 2. Domnului Florin GUSMAN pentru lucrarea Ghid pentru supravieţuirea pe mare.

Dedicat iubitorilor agrementului nautic

 1. Domnului Constantin Anechitoae pentru lucrările Elemente de conducerea navei şi Politici şi geostrategii în transporturile navale
 2. Domnului Ion TIŢA – CĂLIN pentru lucrarea Cine îi apără pe lupii de mare ?” vol. I şi II

5.Domnilor  Florin-Marius NICOLAE, Dinu-Vasile ATODIRESEI, Alexandru COTORCEA şi Marian RISTEA pentru lucrarea Protecţia mediului în activitatea navală şi portuară

          Premiul de excelenţă Comandor şi  CLC  Gheorghe BALABAN la secţiunea  Navigaţie,  transport maritim şi activităţi portuare, se acordă domnului Florin NICOLAE pentru lucrarea Managementul riscului. Concepte, Metode, Aplicaţii

VII. Premiul Contraamiral Aurel Negulescu la secţiunea Literatură memorialistică, umoristică şi miscellanea

La selecţie au participat lucrările:

 1. 1. ,,Abecedar istoric gălăţean

– autor  Victor Cilincă

              Abecedar istoric gălăţean” – un îndreptar istoric cu date prea puţin cunoscute, din cercetări proprii ale autorului şi ale altora, carte vorbeşte cu mândrie justificată despre importanţa, dintotdeauna, a navigaţiei pe Dunăre şi pe Marea Neagră.

           Este o istorie a Galaţiului spusă ca o poveste, însă o poveste adevărată, care să se transmită din generaţie în generaţie. Autorul este un inginer şi a navigat pe mare, fiind şi scafandru. În opinia autorului, Galaţiul este un oraş foarte important, şi ar fi putut fi chiar capitala României, după dorinţa ,,domnitorului unirii”.

     În opinia autorului Dunărea este cea mai frumoasă ,,construcţie” de la Galaţi şi multe momente din istoria României, mai veche sau mai recentă, sunt legate de acest minunat oraş Galaţi.

2.  Romanul ,,QUERMESSA” ori ,,Mirodeniile minţii”

– autor  Victor Cilincă

Prin romanul  „QUERMESSA”, autorul  reconstituie propriile experienţe din periplurile pe Oceanele Atlantic, Pacific şi Indian, ba chiar şi din oceanul de nisip al Saharei, suprapunându-le trecutului.

Pentru a scrie cartea, a trebuit să se şi documenteze serios, 1715 fiind anul acţiunii acestui roman istoric. Eroina, contesa Isabella, traversează mările pe corăbii sau deşertul printre  caravane, fugind de Inchizitie care o acuza pe nedrept. Aventuri, navigatori, piraţi şi chiar femei-pirat, iar unul dintre personajele importante este un român, tocmai din oraşul-port Galaţi. Realism, realism magic, detalii istorice insolite.

Realismul autorului se găseşte în descrierea unor scene de cruzime ale istoriei, deseori  prea puţin romantică.

 1. ,, Avatarurile unor vagabonzi”

Vol. I – Paznici  de far la hotarul nemărginirii

           – autori Cristian şi Maximilian POPESCU

Vol.II – Drumul spre mişcătoarele cărări

             – autor  Maximilian N. POPESCU VELA

 Vol III –  Muschetarii în serviciul regelui film

             – autor  Maximilian N. POPESCU VELA

Vol. IV –  De râsul scoicilor

            – autor  Maximilian N. POPESCU VELA

              Dunărea şi oamenii din zona Dunării, în special a Dunării maritime, sunt o prezenţă constantă în toate scrierile celor doi fraţi.

Setul de 4 volume, toate de dimensiuni reduse, reprezintă o construcţie cu intenţie a autorului de separare clară bazându-se pe ceea ce are la dispoziţie, adunate în timp – notiţe zilnice, însemnări, documente, case video etc. – precum un cronicar.

Nu sunt volume cu un număr mare de pagini şi nici tematica lor nu este asemănătoare. Autorii respectă un principiu bine esenţializat: un om, un loc, o zi, o idee!  Scriu despre contemporani, despre munca acestora, despre timpul şi gândirea noastră. Din paginile volumelor se poate vedea că Maximilian N. POPESCU VELA a cunoscut mulţi oameni şi că îi este dor de toate lucrurile şi locurile pe unde a fost şi pe unde sufletul său a voit să se ducă.

 

4.,,Calea spre sapienţă”

 – autor  Eugen LAURIAN

      Pentru multă lume apariţia acestui volum de poezii, autor Eugen LAURIAN, a fost o surpriză deosebit de plăcută. Cartea cuprinde 5 părţi (Dialoguri cu divinitatea, Politichie dâmboviţeană, Tăcerea copacilor, Ţara de lângă mine, Viaţa cea de toate zilele).

Cu peste 50 de poeme, toate cu o versificaţie încântătoare şi cu limbaj poetic deosebit, dovedind că Laurian este un poet autentic şi nici un vers nu este construit la întâmplare, cuvintele sunt căutate şi alese cu grijă. Lecturând această carte descoperi nevoia de frumos şi de poezie autentică. Citiţi-o, şi nu veţi regreta.

 

5.,,Omagiu comandantului Căpitan Rangul I Nicolae MILU”

La un secol de la naştere  1915-2015

Cartea aduce un elogiu meritat şi un prinos de recunoştinţă Cpt. R.1 Nicolae Milu, erou exemplar în război şi model desăvârşit pe timp de pace , dar şi acelor şefi care l-au comandat şi a celor care l-au sprijinit, celor de sub comanda lui, într-un cuvânt aduce un omagiu Marinei Române.

Comandantul Milu a fost o verigă solidă în lanţul care îi leagă pe înaintaşi de urmaşi, lanţ care asigură veşnicia. Omagiul este adus de promoţia 1959, a Şcolii Superioară de Marină.

6.,,Omul de diamant” 10 poveşti marinăreşti

– autor  Iorgu PARASCHIV

           Toate cele 10 povestiri cuprinse în volum, sunt din viaţa militarilor marinari de toate gradele, toţi din subunităţi, unităţi de scafandrii şi din echipajul submarinului Delfinul.

Personajele sunt prezentate prin acţiunile lor, creindu-se un tablou general care se constituie în parte din viaţa de ofiţer de marină militară a autorului. Pentru cei de aceeaşi profesie povestirile au un caracter familiar, firesc, chiar cald.

Este un volum cu o încărcătură de multe ori sentimentală, cu multe pasaje realizate deosebit, serioase, chiar grave.  Este o carte de identitate, de gândire şi chiar de zbucium, de bun simţ, plină de farmec şi de francheţe. Până la urmă ne spune sincer că aşa trebuie să fie şi viaţa.

 

7.,,Treizeci şi trei de zile de fericire”

– autor  Ion DUMITRAŞCU

Cartea este un fel de ,,jurnal de bord”, care descrie evenimentele întâmplate pe timpul călătoriei spre Compostela, pe jos, plecând de la graniţa franco-spaniolă.

Autorul descrie cu un real talent locurile vizitate, persoanele întâlnite, diferite întâmplări petrecute pe timpul acestui periplu.

Merită să fie citită!

 

8.,,Promoţia 1975. Imposibila întoarcere”

– coordonatori Iuliu-Augustin SÂNCRĂIAN şi Vasile MICHI

         Cartea se vrea a fi o lucrare memorialistică, prilejuită de sărbătorirea a 40 de ani de la absolvirea Institutului de Marină Mircea cel Bătrân. Privind în jur, după 40 de ani, aceştia realizează că întoarcerea acolo de unde au plecat, este imposibilă.

        Cartea adună tot cea fost mai bun, mai important şi mai frumos în anii de studenţie, amintirile din institut şi din unităţile în care au lucrat ofiţerii promoţiei 1975.

 1. ,,Cândva… prietene”

– autor Vasilica MITREA

          Un roman de dragoste foarte frumos, cu destinele a trei prietene foarte bune – trei caractere diferite – fiecare cu concepţia ei despre dragoste şi viaţă. Deşi romanul nu are nuci o tangenţă cu marea, am acceptat să participe la premiere datorită sfaturilor date bărbaţilor, iar unii bărbaţi sunt şi marinari (sau invers).

 

 1. ,,Marina şi marea

– autor Vasilica MITREA

            Este tot un roman de dragoste la malul mării, la Constanţa, cu o intrigă nu foarte complicată, dar incitantă. Plăcută şi atrăgătoare la citit, cartea abundă de sfaturi şi învăţăminte, mai ales pentru bărbaţi.

 

 1. ,,Poveşti de viaţă

-autor Victoria IACOB-CARP

        Este un roman care cuprinde 3 povestiri şi bineînţeles 3 personaje:  Fata cu ochi albaştri, Farul speranţei şi îngerul morţilor. Acestea cuprind multe poveşti de viaţă, toate petrecute în zona Deltei Dunării. Este o lectură plăcută.

 

 1. ,,Viaţa de pilot”

– autor Ioan Gh. TOFAN

Volumul cuprinde cinci povestiri marinăreşti, având apoi spre buna şi totala înţelegere a cititorului o Legendă pentru explicarea (sau traducerea) unor termeni şi expresii specifice. În partea a doua a volumului ni se prezintă şaisprezece opinii de cititor referitoare la apariţia unor scrieri ale mai multor autori, toate legate de profesia de marinar.

Povestirile ne poartă prin sediul unei firme de pilotaj din portul şi oraşul Galaţi. Asistăm la miraculoasa salvare a marinarilor de la scufundarea unei nave pe Dunărea Maritimă ; participăm la un periplu maritim „forţat” de la Sulina, la Bosfor, Dardanele, Marea Egee, portul Pireu; puternica trăire din perioada revoluţiei române ; o sinceră parte din viaţa sentimentală a unui pilot de la fluviu.

Autorul a creat o lume si pentru noi, iar noi apreciem acest demers literar.

 1. ,, Ţara în care nu mai e nimic de furat”

– autor  Ion TIŢA – CĂLIN

In acest volum sunt 36 de foiletoane, schiţe şi povestiri, în bună tradiţie deja specifică a autorului, toate ferm plasate în genul satirico – umoristic.

Este de fapt, o serioasă acţiune personală ce acoperă multe din „racilele” societăţii noastre, o societate plină de convulsii, de încercări de adaptare, de înnoire, de perfecţionare.

Fin observator, autorul, doreşte să contribuie la corectarea problemelor care nu sunt fireşti ordinei sociale, să diminueze problemele de comportament şi atitudine socială negative.

Din multe puncte de vedere aceasta nouă culegere cu caracter de „umor educativ”  surprinde prin nebănuitul interes acordat situaţiilor, personajelor si problemelor din diferite domenii, aşa cum acestea ne apar în viaţa cotidiană. Enumerăm câteva ; eterna problema a renovării Cazinoului din Constanţa ; relaţia biserică – bani, lăcomia ierarhiei bisericeşti ; starea deplorabilă a zonei peninsulare a Constanţei ; viaţa pe bază de credit (abundenţa de case de amanet, cooperative de împrumut, de bănci) ; dificultăţile circulaţiei în municipiul Constanţa , etc.

Ni se înfăţişează cu ascuţişul ironiei şi umorului aspecte variate ale inculturii, personaje infatuate, situaţii ridicule şi puncte de vedere categorice în ceaţa semidoctismului.

Stilul variat şi antrenant, lexicul folosit, diversitatea situaţiilor prezentate plac încă de la citirea primelor pagini şi constituie atât un prilej de apreciere a unei literaturi de calitate, cât şi o terapie a stării noastre cu ajutorul satirei şi umorului.

14.,,Dragoste şi război”

– autor Diana – Dobriţa BÎLEA

          Este un roman al nostru, al marinarilor, al oamenilor legaţi pe viaţă de acel spaţiu mult şi mereu necunoscut – marea.

Personajul principal este tânărul tunar Sabin Gheorghe, bine şi frumos construit, aşezat în acţiuni şi fapte pe parcursul unei perioade de istorie puternică pentru noi românii, anii celui de – Al Doilea Război Mondial.

… Dragoste: sunt prezentate pasiunile eroului romanului – Rebecca frumoasa evreică, Ofelia fiică de general, atrăgătoarea văduvă Cristiana, frumoasa agentă NKVD Olga.

Grea navigaţie sentimentală pentru tânărul ofiţer de marină.

… Război: rapturile teritoriale din 1940; bătălia navală din faţa Constanţei 1941; a treia misiune a submarinului Delfinul în raionul Sevastopol; scufundarea navei ,,Struma” şi a navei ,,Alba – Iulia”; secvenţele dureroase după 23 august 1944 pentru echipajele navelor Marinei Române, prizonieratul; Ana Paucher; diviziile ,,Tudor Vladimirescu” şi ,,Horia, Cloşca şi Crişan”.     Cartea minunat scrisă, Dragoste şi război, este o meditaţie personală asupra raportului dintre realitate şi ficţiune, dintre istorie şi roman.

 1. ,,Sfârșitul unui roman ratat”

-autor IOAN Marian

De când s-a apucat de scris autorul nu s-a luat în serios niciodată, așa că vrea să rămână neserios până la sfârșit și să alăture aceste ultime ,,neseriozități” celor apărute până acum.                    Fiecare se mândrește cu câte ceva, dar el nu are cu ce, și atunci se joacă cu gândurile, pe care le arată tuturor cu speranța că vor zâmbi. Celui ce va zâmbi îi va fi recunoscator. Este convins că nimeni nu va aduna ,,neseriozitățile lui” într-un roman fie el și neterminat.

16.,,Şopârla şi Marea ”

-autor Coca Elena GHEORGHIU

Este o povrste de viaţă care merită a fi citită.

Comisia a hotărât:

Premiul Contraamiral Aurel NEGULESCU la secţiunea Literatură memorialistică, umoristică şi miscellanea  se acordă:

 1. Domnului Victor Cilincă pentru lucrările,,Abecedar istoric gălăţean” şi Romanul ,,QUERMESSA” ori ,,Mirodeniile minţii”
 2. Domnilor Cristian şi Maximilian POPESCU pentru lucrarea Avatarurile unor vagabonzi Vol. I – Paznici de far la hotarul nemărginirii
 3. Domnului Maximilian N. POPESCU VELA pentru lucrarea Avatarurile unor vagabonzi

Vol.II – Drumul spre mişcătoarele cărări

Vol III –  Muschetarii în serviciul regelui film

Vol. IV –  De râsul scoicilor

 1. Domnului Eugen LAURIAN pentru lucrarea Calea spre sapienţă
 2. Domnului Emilian MUNTEANU pentru lucrarea Omagiu comandantului Căpitan Rangul I Nicolae MILU. La un secol de la naştere 1915-2015
 3. Domnului Iorgu PARASCHIV pentru lucrarea Omul de diamant” 10 poveşti marinăreşti
 4. Domnului Ion DUMITRAŞCU pentru lucrarea Treizeci şi trei de zile de fericire
 5. Domnului Iuliu-Augustin SÂNCRĂIAN şi lui Vasile MICHI (post-mortem) pentru lucrarea .,,Promoţia 1975. Imposibila întoarcere
 6. Doamnei Vasilica MITREA pentru lucrările Cândva… prietene şi Marina şi marea
 7. 10. Doamnei Victoria IACOB-CARP pentru lucrarea Poveşti de viaţă
 8. Domnului Ioan Gh. TOFAN pentru lucrarea Viaţa de pilot
 9. 12. Domnului Ion TIŢA – CĂLIN pentru lucrarea Ţara în care nu mai e nimic de furat
 10. Doamnei Coca Elena GHEORGHIU pentru lucrarea Şopârla şi Marea

Premiul de excelenţă Contraamiral Aurel NEGULESCU la secţiunea Literatură memorialistică, umoristică şi miscellanea se acordă doamnei Diana – Dobriţa BÎLEA pentru lucrarea Dragoste şi război

 

  VIII. Premiul Aspirantii Condeiului

La această secţiune nu au fost prezentate lucrări

 1. Menţiune specială se acordă:
 2. a) pentru activitatea prodigioasă în domeniul publicistic,

-Domnului IOAN Marian

– Doamnei Florica BRAŞOVEANU

– Domnului Constantin Anechitoae

 1. b) revistei Marina Română pentru întreaga activitate desfăşurată în sprijinul şi folosul Forţelor Navale Române.

c)revistei TIMONA pentru cei 20 de ani de apariţie neîntreruptă, pentru tematica diversificată, calitatea articolelor şi aspectul grafic.

 1. Marele premiu al Clubului Amiralilor

La această secţiune au participat lucrările:

 1. CALEA SPRE SAPIENŢĂ

– Autor Contraamiral (r)  Eugen LAURIAN

 1. BAZELE INGINEREŞTI ALE EXPLOATĂRII MOTOARELOR DIESEL NAVALE RAPIDE ŞI SEMIRAPIDE.

– Autor Contraamiral de flotilă (r) Constantin RUSU

 1. TREIZECI ŞI TREI DE ZILE DE FERICIRE

– Autor Contraamiral de flotilă (r) Ion DUMITRAŞCU

4.SFÂRȘITUL UNUI ROMAN RATAT

– Autor Contraamiral de flotilă (r) IOAN Marian

 1. SEMINAR APLICATIV. STATICA ŞI STABILITATEA NAVEI

– Autor Contraamiral de flotilă (r)  Vergil CHIŢAC

Comisia a hotărât:

                Marele premiu al Clubului Amiralilor se acordă domnului Contraamiral (r)  Eugen LAURIAN , pentru lucrarea CALEA SPRE SAPIENŢĂ  şi pentru întreaga activitate desfăşurată în slujba Marinei Române. Felicitări!

Încheiere: Acestea au fost premiile Clubului Amiralilor pentru lucrările  cu tematică de marină realizate în anul 2015 şi 2016.  Suntem convinşi că mai avem multe de corectat în organizare, publicitate, mod de ierarhizare a valorilor ştiinţifice ale cărţilor, valoarea premiilor în sine. Ne propunem o mai strânsă colaborare şi legătură cu celelalte instituţii de învăţământ superior din Constanţa, un sistem informaţional  pe această linie mai eficient şi mai operativ. Aflăm foarte târziu despre noile apariţii, iar de altele nu aflăm deloc. Să sperăm că va fi mai bine anul viitor! Vă mulţumim pentru participare şi vă aşteptăm cu noi creaţii.!