/Despre noi

Despre noi

    Asociaţia „Clubul Amiralilor” este o asociaţie neguvernamentală, autonomă şi apolitică, constituită în scopul afirmării şi menţinerii unor relaţii colegiale între amiralii României, precum şi stimularea preocupărilor acestora pentru efectuarea de studii, sinteze, memorii şi lucrări referitoare la problematica forţelor navale.

    Din asociaţie fac parte atât amiralii din activitate cât şi cei din rezervă sau în retragere, fapt ce asigură acestora posibilitatea de a studia trecutul, dar cu precădere prezentul şi mai ales viitorul Marinei Române, cu cele două componente principale – Forţele Navale şi Marina Comercială.

    Scopul şi obiectivele Asociaţiei „Clubul Amiralilor” au fost onorate în decursul anilor, prin dezbateri teoretice, informări, apariţii editoriale, întâlniri cu militarii activi şi cu personalităţi ale vieţii militare, culturale şi ştiinţifice, premierea anuală a celor mai valoroase cărţi cu subiecte de marină, acordarea de premii şefilor de promoţii ai instituţiilor de învăţământ de marină etc.

   Nu au fost neglijate activităţile culturale sau cele de recreere a membrilor Clubului, prin participarea acestora la întâlnirile lunare şi trimestriale, la sărbătorirea zilelor de naştere şi onomastice, la excursii la obiective turistice din zonă. La multe dintre activităţi au participat şi soţiile membrilor.

– Asociaţia CLUBUL AMIRALILOR s-a constituit la data de 28 februarie 2004 şi funcţionează în cadrul Cercului Militar Constanţa (Casa Armatei) din str. Traian nr. 29, Constanţa.
– Are aprobarea de funcţionare, ca persoană juridică, în baza hotărârii nr.131 din 21 iunie 2004 a Judecătoriei Constanţa.
– Asociaţia are codul de identificare fiscală nr.17027914 .
– Asociaţia Clubul Amiralilor are contul nr. RO 52 CECECT 0137 RON 0153718 deschis la CEC Bank.
In contul asociaţiei se pot depune sume reprezentând :
– taxa de înscriere şi cotizaţia
– donaţii, sponsorizări
Insemnele proprii ale Asociaţiei sunt:
– fanion
– emblemă grafică
– antet pentru corespondenţă
– ştampilă
– insigna purtată de membri.

Funcționarea Asociației este reglementată de:
– Ordonanța guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată prin legea nr.246/2005;
– Statutul Asociației Clubul Amiralilor
– Hotărârile adunării generale.

Componența Consiliului Director al Asociației:
La adunarea generală din 30 martie 2016 au fost aleşi preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Consiliului Director al Asociaţiei „Clubul Amiralilor”:
Președinte : Am. (rtg) Traian ATANASIU

Vicepreședinte: Cam.fl.(r) Dan Leahu

Membri: Vam.(rtg) Virgil STOICA

Vam.(r) Ion Alexandru Plăviciosu

Cam.(r) Constantin Năsuia

Cam.(r) ing. Marcel Dragu

Cam. fl. (r) Sorin LEARSCHI