COMITETUL ȘTIINȚIFIC

PREȘEDINTE:
Cam. fl. (rtr) prof. univ. dr. Marius HANGANU – membru al Academiei Oamenilor de Știință din România

MEMBRI: 

Vam. (rtr). dr. Ion PLĂVICIOSU – membru al Academiei Oamenilor de Știință din România
Amiral (rtr) conf. univ. dr. Traian ATANASIU – Clubul Amiralilor
Amiral (rtr) dr. Aurel POPA – președintele Asociației Clubul Amiralilor
Vam. (rtr) conf. univ. dr. Victor BARBU – Clubul Amiralilor 

Vam. (rz) dr. Alexandru MÎRȘU- Clubul Amiralilor
Vam. (rz) dr. Niculae VÎLSAN –  Clubul Amiralilor
Cam. (rz) dr. Constantin CIOROBEA – Clubul Amiralilor
Cam. (rtr) lector univ. dr. Corneliu BOCAI – Clubul Amiralilor
Cam. fl. (rtr) dr. Ion CUSTURĂ – expert CERONAV

Conferențiar univ dr. Cătălin-Silviu SĂRARU, Academia de Studii Economice, București, președinte al Societății de Științei Juridice și Administrative, Editor șef al revistei Tribuna Juridică. 

Cdor. (rz) prof. univ. dr. Ion CRĂCIUN